Gör arbetet själv

Installation av den nya vattentanken

De flesta tillverkare har monteringsinstruktioner eller en borrmall. Du kan antingen ta borravstånd från instruktionerna och markera dem eller använda mallen. Om inget finns tillgängligt, är väggfästena fästade på baksidan av lådan, så att borravståndet kan överföras till väggen. Borra alltid på brickor utan stötar och börja med låg hastighet. Sätt i tapparna och skruva fast konsolerna, häng slutligen upp tanken.

Installation av vattenledningar

Tillverkaren levererar också ett spolningsrör. Om standardröret inte passar, beställ helt enkelt en lämplig från oss som rörmokare i Göteborg. Det finns rör i olika utföranden för ovanliga installationer. Röret skärs till lämplig längd med en bågsåg.
Anslutningen för röret sätts in i tätningen för rörinloppet vid toaletten. Pressa nu spolröret ordentligt och skruva det under lådan för hand. Inloppet till vattentanken skruvas fast i hörnventilen med en flexibel slang eller kromröret. Dessa slangar är också kända från beslag på handfat eller diskbänk. Ställ in spolvolymen på lyftklockan i lådan och den nya toalettcisternen är klar för användning.

Spolfästet

Ett element levereras vanligtvis inte alltid med alla fästelement och nödvändiga tillbehör. Versioner från olika tillverkare finns från oss som rörmokare. Konstruktionen ska vara självbärande och lämplig för installation i lätta väggar eller en solid vägg. Leveransomfånget innehåller vanligtvis detaljerade instruktioner.

En efter en

Monteringsfästena eller konsolerna är fästa på väggen och golvet. Byggnadsställningen är nu skruvad på dessa vinklar, men anpassa den i god tid med en andningsnivå. Cistern används, även kontrollerad med en andningsnivå och först då dras skruvanslutningarna åt.
I det andra steget sätter du in avloppsröret, som tidigare förkortades med en rörsåg. Rörstycken sätts helt enkelt in i varandra.

Slutligen täcks hela konstruktionen. Fyll inte hålrummen med mineralull eftersom kondens kan bildas. Impregnerade gipsskivor används för höljet, som även benämns fuktiga rum. Dessa material är nu vanliga för installation av sanitetsanläggningar. Beroende på vad du föredrar kan ytterväggen måla eller täckas med brickor. Sanitetsartiklarna placeras på ytterväggen och spolningsknappen är installerad.

En bra organisation av arbetet är oerhört viktigt, särskilt för oerfarna eller bara passionerade hantverkare, och det gäller i alla fall okända arbetsprocesser. Läs därför instruktionerna noga, lägg ut nödvändiga verktyg och material i förväg och kontrollera de enskilda stegen om och om igen.

Om du känner dig osäker på om du kommer klara av arbetet du står framför, chansa inte då utan kontakta oss för att få en rörmokare i Göteborg.