Håll vattenledningar från frost

Vintern är här! När den första frosten kommer, förutom vattentankar och trädgårdsdammar, kan vattnet i rören också frysa. Detta bör inte tas lätt, eftersom det kan orsaka allvarliga skador, t.ex. ett trasigt rör. En av våra rörmokare från Göteborg förklarar vad som måste beaktas på vintern så att rören kan överleva vintern utan skador.

Temperaturen sjunker på vintern och det tar inte lång tid för den första frosten som kommer på natten. Ett rörbrott kan snabbt uppstå om rören är otillräckligt isolerade, vattnet i rören fryser och skador orsakas av frost. Sådana skador kan kosta mycket pengar. Men om några åtgärder följs i början av vintern, kommer rören att överleva vintern utan skador.

Förhindra frostskador

För att förhindra frostskador i vattenledningarna bör följande tips följas:
Rören som finns i ouppvärmda rum eller utomhus och som endast används mycket sällan eller inte alls bör bäst lämnas tomma och sedan av Vattenanslutning som ska separeras. Kranarna, där det inte är möjligt att separera dem från vattenanslutningen, men fortfarande befinner sig i en kall miljö, bör vara påslagen och lämna igång några sekunder innan du sover och efter att du står upp. När vattnet har flyttats kan det inte frysa lika lätt som vatten som står. Men om de kalla temperaturerna råder permanent är denna åtgärd inte längre framgångsrik.

Använd kablar i trädgården som frostskyddskablar

Denna typ av kabel kan värmas upp med elektrisk utrustning. Om vissa temperaturintervaller är inställda stängs de automatiskt av eller på.

I allmänhet bör du alltid se till att alla rum är uppvärmda. Detta gäller särskilt för rum som oftast är oanvända, även när de boende är borta från lägenheten eller huset ett tag. Om ytterdörrarna eller fönstren läcker, bör isoleringen optimeras här så att rören inte onödigt utsätts för de kalla dragen. I synnerhet bör källfönstren kontrolleras i detta avseende. Helst bör de rum där det finns en öppen installation av vattenledningarna ha god värmeisolering.

Det finns också möjlighet att värma mycket kalla rum med hjälp av en extravärmare. Energikostnaderna måste dock hållas i åtanke. Ett alternativ är att använda elektriska metall band för att värma de enskilda rören. Detta fungerar dock bara om rören också är gjorda av metall. Vid temperaturer under noll är det oundvikligt att värma rören så att det inte blir någon allvarlig skada.

Vattenlagring och vattenrör som utsätts ska skyddas mot frystemperaturerna genom isolerande material och värmeisolering. Om det finns ett solsystem kan det finnas en vattenbehållare på vinden eller taket. Dessa komponenter måste antingen tömmas vid rätt tidpunkt eller skyddas mot kalla temperaturer.

Enkla åtgärder för att skydda rören

Nedrör, som de som är på rännan, måste också alltid vara fria, särskilt på vintern, så att vattnet kan rinna utan problem. Särskilt efter hösten finns det risk för att löv kommer att täppa till rörledningarna. Om vatten samlas här som inte kan rinna ut kan det frysa snabbare och orsaka skador på rören.

För att behållare, fat eller vattenledningar kan skyddas från temperaturer under noll måste de hållas varma. Fabricerad isolering för plast-, gummi- eller skumrör finns redan på marknaden. Dessa kan snabbt och enkelt dras över rören. Dessa finns redan tillgängliga på Internet eller i den lokala hårdvaruhandeln för priser per meter under 20 kronor.

Om behållarna är större kan de packas med rester av isolering eller filtar. Det låter lite improviserat till en början, men det är ganska effektivt. Behållare som värms upp, såsom lagringstankar för beredning av varmt vatten, får inte packas under några omständigheter. Det finns en risk för brandutveckling här. I regel har dessa behållare också ett integrerat frostskydd.

Kontakta oss som din rörmokare i Stockholm!