Information om rörrehabilitering

Rörrengöring med oss som en pålitlig kontakt för alla vanliga rörstorlekar. Vi erbjuder dig att eliminera återflöden i dina rörsystem och även professionellt eliminera motsvarande dräneringsstörningar, vilket kan ha olika orsaker. Detta inkluderar till exempel underjordiskt arbete, där vi professionellt tar bort potentiella hårda fläckar och andra avlagringar av kalk, cement, stenar, inåtväxande rötter, sand, avföring och urinsten. Dessutom tar vårt team alltid hand om inspektion av rörledningen i fråga – olika gummitätningar är ofta porösa eller rörväggarna har redan skadats.

Upptäck defekter i röret snabbt och enkelt från oss

Genom kamerainspektion kan vi titta inuti dina rör med en speciell rörkamera. Dessa är gjorda för att bättre upptäcka dolda brunnar eller rör som är svåra att komma åt från utsidan. Detta möjliggörs genom att våra TV-system förser oss med nödvändiga video-inspelningar med utskriftsbilder samt motsvarande videoinspelningar från rörets insida. Uppgifterna som samlas in på detta sätt behandlas sedan av våra program och konverteras till undersöknings- och uppfödningsrapporter. Detta möjliggör en exakt lokalisering av motsvarande skadade områden, som kan åtgärdas externt av vårt team i den fortsatta kursen.

Det behöver inte alltid installeras nya rör: rörrehabilitering kan vara ett alternativ

En av våra specialiteter är bland annat rörrehabilitering, där vi professionellt rehabiliterar läckande eller spruckna rörledningar samt segment som påverkas av ingrodda rötter. Bland annat används miljövänliga flerkomponenthartser för detta, med vilka skador som har uppstått på dina rörledningar kan repareras på lång sikt. Dessutom erbjuder vi utbyte av porösa eller spruckna övergångshylsor och gummitätningar i detta sammanhang, om rapporterna som gjorts här också indikerar detta.

Vilka tjänster erbjuder vi och till vilka

Vi erbjuder rör- och avloppsrengöring som en service och problemlösning för fastighetsförvaltare och bostadsföreningar samt för industriföretag och offentliga kunder av alla slag. Men det finns också privata kunder, till vilka vi också riktar vårt omfattande utbud av tjänster. Genom att använda den senaste tekniken och bibehålla högsta möjliga effektivitetsgrad har vi redan kunnat bygga en nöjd och hållbar kundbas de senaste åren. För särskilt snabb hjälp erbjuder vi också en nödrengöringstjänst som du kan nå dygnet runt alla dagar i veckan. Vanliga möten som inte faller under rubriken ”Nödrengöringstjänst” kan ordnas med vårt vänliga team under våra vanliga öppettider.