Rörisolering

Både avloppsvatten och värmerör måste täckas med isolering. Sådan isolering skyddar sedan till exempel varmvattenledningar från förlust av värme och kalla vattenrör skyddas från uppvärmning. På samma sätt uppstår obehagliga lukt från avloppsrör, som också kan elimineras genom att täta och isolera rören.

Kostnadsbesparingar genom korrekt rörisolering

Rörisolering minskar värmeförlusterna och sparar därmed också resurser, och sist men inte minst finns det betydande kostnadsbesparingar.

Materialen i rörisolering

De vanligaste materialen som används vid tillverkning av rörisolering inkluderar mineralull, plast eller gummi.

Isolering av mineralullsrör

För användning som rörisolering pressas mineralull eller stenull i form av ett rör och beläggs sedan med aluminium. I detta fall kan sådan mineralullisolering inte böjas och är därför mycket lämplig för rätlinjer och lättillgängliga rörledningar. Fördelen med mineralull är att den är icke-brandfarlig och samtidigt motståndskraftig mot höga temperaturer upp till 260 grader Celsius. Om en installation av mineral- eller stålull används för rörisolering måste skyddskläder och handskar som är lämpliga för detta beaktas. Detta undviker mycket obehaglig klåda. Men isolering med mineralull är också mycket dyrt.

Rörisolering av plast

Isoleringen för plaströr är ofta tillverkad av polyeten eller polyuretan. Isoleringar av denna typ är i allmänhet mycket billiga och ändå flamskyddande. Här finns emellertid ingen hög temperaturbeständighet och denna typ av isolering är därför inte lämplig för solkablar. Rörisolering av plast är ofta försedd med en självhäftande film. Plaströrisolering används främst för lättillgängliga rör. Däremot, när det gäller rörledningar som har formen av en labyrint, är användningen av gummi mer vettigt eftersom detta material, till skillnad från plast, är mer flexibelt.

Gummi rörisolering

Detta isoleringsmaterial består av så kallade isoprenenheter. Gummi som isolerande material är flamskyddande och mycket flexibelt och därför mycket flexibelt. Det är också motståndskraftigt och enkelt att arbeta med. Dessutom är gummi också mycket temperaturbeständigt och därför också lämpligt för solkablar. En sådan typ av rörisolering erhålls också med en självhäftande film. Gummi är dock lite dyrare än plast vad gäller pris.

Fördelarna med god rörisolering

Uppvärmnings- och varmvattenledningar behöver skydd mot kylning under vintermånaderna. Dåligt isolerade rör slösar inte bara på värdefulla resurser, utan det tar också mycket längre tid för värmen att komma in i huset eller lägenheten. Även på vintern kan vattnet i badkaret bli lite ljummet. Rörisoleringen kan minska värmeförlusterna med upp till 75 procent. Kallvattenledningar kommer på sommaren att gå varma. Uppvärmda kallvattenledningar erbjuder också en livsmiljö för Legionella. Cirka 11 000 personer utvecklar varje år denna sjukdom av svår lunginflammation orsakad av en bakterie. Legionella kan sedan komma in i dricksvattenledningen via den centrala vattentillförseln. Sådana farliga bakterier känner sig särskilt bekväma vid förhöjda temperaturer. För att förhindra att detta händer behöver du en förnuftig och korrekt installerad isolering. Vi som din rörmokare hjälper dig med detta i Göteborg.

Dessutom sväljer rörledningarna bruset eller andra störande ljud, vilket innebär att inget störande extra ljud genereras i huset eller lägenheten. En förnuftig isolering säkerställer att rörledningar inte orsakar störande effekter i lägenheten eller huset.

Byggnadsmaterial är ibland mycket aggressiva och attackerar också rörledningarna. Detta skapar risken för att rören blir spröda och porösa. Med god isolering kan detta också undvikas.

Lägenhetsbränder är en av de största säkerhetsriskerna för stora hus eller för ett enskilt hus. En brand kan spridas från det ena till det andra via rören. Å andra sidan skyddar högkvalitativ och flamskyddsisolering mot risken för brand i lägenheten eller huset. Det är därför också mycket förnuftigt att genomföra rörisolering med bra material.